HCM: (028) 3822 8680 | HN: (024) 3634 3953 | info@yaskawavn.com

usa EN | vn VI

logo
Home / Biến tần

Biến tần

Phần mềm biến tần

Phần mềm Ngày cập nhật Click để Tải về

DriveWizard Plus

DriveWizard Plus (Ver.4.22-0083)
Nâng cấp DriveWizard Plus
(Ver.4.21-0082 lên Ver.4.22-0083).

Tháng 11/2018

 

Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của YASKAWA để cập nhật phiên bản mới nhất.
 

DriveWizard

DriveWizard v10.0.5.0
Nâng cấp File Công cụ hỗ trợ: DriveWizard_v10.0.5.0.zip
DriveWizard Ver.10.0.4.0 -> Ver.10.0.5.0
Nâng cấp một số nội dung:
・Hỗ trợ phần mềm biến tần mới
   - Thêm hỗ trợ cho GA700 - 01028
Hỗ trợ phần mềm biến tần mới
   - Thêm hỗ trợ cho GA500 - 0101 - 01012
・Thêm chức năng do yêu cầu của DriveWizard 
   - Thêm chức năng chuyển đổi dự án

Tháng 03/2019  
Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của YASKAWA để cập nhật phiên bản mới nhất.
 

DriveWorksEZ

DriveWorksEZ (Ver.10.0.2.1)
 ・Nâng cấp (Ver.10.0.2.0 -> Ver.10.0.2.1)
 ・Tương thích với GA800 cho (YAI)
 ・Cải thiện chức năng chuyển đổi của dự án cũ
 ・Cải thiện chức năng xóa các tham số liên quan
 ・Cải thiện đồng bộ hóa label của khối chức năng

 Tháng 01/2019  Download