HCM: (028) 3822 8680 | HN: (024) 3634 3953 | info@yaskawavn.com

usa EN | vn VI

logo
Home / Robot Gắp tốc độ cao (High speed picking robots)

Sản phẩm

Robot Gắp tốc độ cao (High speed picking robots)

MPP & MPK Series

Dòng MPP-MPK của Motoman cung cấp dịch vụ kho vận với các hệ thống chuyển giao tự động cho quy trình lấy hàng và đóng gói.

 

Download

Related Information Menu