HCM: (028) 3822 8680 | HN: (024) 3634 3953 | info@yaskawavn.com

usa EN | vn VI

logo
Home / Hệ thống công cụ kỹ thuật tích hợp MPE720 Ver.7

Sản phẩm

Hệ thống công cụ kỹ thuật tích hợp MPE720 Ver.7

MPE720 Ver.7

product

MPE720 Ver. 7 mang tất cả các khía cạnh lại với nhau để tạo nên một thể thống nhất.
Cuộc cách mạng xác định giá trị đích thực của bộ điều khiển đã bắt đầu!

 

Download

Hệ thống công cụ kỹ thuật tích hợp

Nền tảng phát triển tối ưu lần đầu tiên được giới thiệu.

 

Bộ cấu hình tùy biến hàng loạt (Mass Customization – MC)

Thực hiện tất cả các cài đặt và giám sát của toàn bộ hệ thống. 
Nhiều trục có thể được điều chỉnh đồng thời bằng nhiều cửa sổ. 

 

Giao diện người dùng mới nổi bật

Chương trình bậc thang giúp việc theo dõi và vận hành trở nên đơn giản. 
Chương trình chuyển động tạo ra một phong cách lập trình mới.

Related Information Menu