HCM: (028) 3822 8680 | HN: (024) 3634 3953 | info@yaskawavn.com

usa EN | vn VI

logo
Home / CP-519 - Trạm điều hành (Operator Station)

Sản phẩm

CP-519 - Trạm điều hành (Operator Station)

CP-519

product

Các Tính năng thiết bị (Instrumentation functions), Tính năng tiêu chuẩn, Tính năng điện tiêu chuẩn và Tính năng kỹ thuật được tải trên máy tính chạy Windows tự động của nhà máy.
Trạm điều hành kết hợp Tính năng HMI và EWS (Early Warning System - hệ thống cảnh báo sớm).

Download

Hỗ trợ chức năng điện tiêu chuẩn 

Hệ thống giám sát đạt tiêu chuẩn, bao gồm khả năng điều khiển servo và biến tần với tính năng giám sát lỗi và hướng dẫn.

 

Hỗ trợ Tính năng thiết bị đo đạt tiêu chuẩn​

Là một hệ thống điều khiển thiết bị sử dụng các bộ điều khiển CP-317/CP-3550, CP-519 là một môi trường kỹ thuật tích hợp bao gồm hệ thống cảnh báo sớm CP-717, các thành phần cảm biến và màn hình thiết bị đo tiêu chuẩn.

 

Thao tác từ xa​

Ngoài các tính năng điều khiển máy tính để bàn thông thường, có thể giám sát hệ thống và hoạt động qua internet bằng trình duyệt web tiêu chuẩn. Các tính năng khác bao gồm thông báo lỗi qua email.

 

Tương thích mạng

Hoạt động đầy đủ trên nhiều mạng với CP-215 và Ethernet.

Related Information Menu