HCM: (028) 3822 8680 | HN: (024) 3634 3953 | info@yaskawavn.com

usa EN | vn VI

logo

Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

Tầm nhìn 2025

 

Trong những năm trước lễ kỷ niệm 100 năm của Yaskawa Electric vào năm 2015, Tập đoàn Yaskawa đã xây dựng tầm nhìn sử dụng các công nghệ cốt lõi của tập đoàn để giải quyết các vấn đề toàn cầu như hiện tượng già hóa ở các nước phát triển cũng như các vấn đề về môi trường và năng lượng. Với tầm nhìn này, chúng tôi đang làm việc để tạo ra một thị trường cho robot gần gũi hơn với con người và cùng tồn tại với con người trong lĩnh vực kinh doanh "Robotics Human Support", trong khi vẫn giữ robot công nghiệp làm cốt lõi. Trong lĩnh vực "Môi trường & Năng lượng", chúng tôi tập trung vào việc bảo tồn năng lượng bằng các thiết bị chuyển đổi năng lượng và công nghệ truyền động nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng tự nhiên và phát triển ngành kinh doanh này như một trụ cột khác để tăng trưởng. Trong lĩnh vực "Giải pháp cơ điện tử", nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nói trên, chúng tôi tăng tốc mở rộng hoạt động toàn cầu và các hoạt động mục tiêu nhằm tăng thêm giá trị để tăng thu nhập.

 

vision 2025