HCM: (028) 3822 8680 | HN: (024) 3634 3953 | info@yaskawavn.com

usa EN | vn VI

logo

Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh robot hỗ trợ con người

Trong lĩnh vực kinh doanh người máy hỗ trợ con người, chúng tôi cam kết mở rộng phạm vi ứng dụng của robot công nghiệp và nuôi dưỡng thị trường robot dịch vụ, với mục đích tạo ra một thị trường nơi robot và con người cùng tồn tại trong các lĩnh vực gần gũi hơn với con người, trong khi vẫn giữ robot công nghiệp là cốt lõi.

 

Sự phát triển của kinh doanh robotic hỗ trợ con người